Hitta din målgrupp – engagera mera!

Lär känna din målgrupp. Den kanske viktigaste byggstenen i träffsäker marknadsföring. Att veta vem som är intresserad av det du förmedlar oavsett affärsidé eller produkt. Hur vet man då vem målgruppen är och hur når man ut till den på bästa sätt?

Genom att lära känna din målgrupp på djupet får du reda på var de befinner sig, vilka medier de använder och vilka forum de rör sig i. Då blir det också lättare att rikta marknadsföring mot en bättre nischad målgrupp. Där blir budskapets genomslag starkare än om du hade alla som potentiell målgrupp. Oavsett om du jobbar med sociala medier eller inte bör du veta vilka som ingår i målgruppen.

Vem är kund idag?

Börja med att strukturera upp befintliga kunder enligt demografin. Ta reda på ålder, kön, yrke och geografi. Detta hjälper dig att få en överblick på vilken målgrupp du har i nuläget. Du får också en överblick på dem som inte är dina kunder och vad du bör ha som mål för att nå dem.

Vem borde vara din kund?

När du tagit reda på vem den befintliga kunden är ska du fundera på vilka kunder du vill nå, som inte redan finns i din kundportfölj. Genom att strukturera upp befintliga kunder kan du på samma sätt få en överblick på vilka du vill nå ut till som du inte har i din kundstock. Likadant som du strukturerar upp befintliga kunder gör du för att skapa en plan över vilka potentiella kunder du vill nå. Fokusera på samma kriterier genom att kartlägga ålder, kön, geografi med mera.

Vad engagerar din befintliga målgrupp?

Ta reda på vad som engagerar din målgrupp. Vilka inlägg och kampanjer engagerar mest på sociala medier? Börja med att undersöka vilket innehåll din målgrupp är intresserad av, därefter är det enklare att skapa innehåll som intresserar.

Precis som du tar reda på en målgrupps demografi och kriterier bör du också fundera på kundens psychographics. Genom att redogöra för bland annat karriär, hälsa, livsstil, hobbys, familj och vänner. Detta ger dig en bild av vad kunden värderar och hur du kan nå ut till kunden på bästa sätt. Använd en mix av demographics och psychographics i din marknadsföring!

Ett tips är också att skapa interaktivt innehåll som engagerar din följare. Dagens sociala medier bjuder på massor av olika funktioner som gör att dina följare kan tycka till och engagera sig! Häng inte upp dig på att du måste ha många följare. Det viktigaste är inte antalet följare utan antalet engagerade följare. Glöm inte att ha tålamod – det tar tid att skapa engagemang!

Into the prospect’s mind: nisch och position

Vilken position vill ditt företag ha på marknaden? Hur kan du skilja dig från konkurrenterna? Och hur ser man till att ta den positionen?  

Förstå vem målgruppen är, vad de gör och tänker på, vilka problem de vill ha lösta och vad som engagerar. Då är det också lättare att skapa rätt budskap och engagerande innehåll för att ta en position i deras medvetande. Get into the prospect’s mind!

Det är ingen slump att Volvo förknippas med säkerhet. Anpassa ditt innehåll och dina budskap för de som följer dig. De gör det av en anledning och vill se sådant som intresserar och engagerar just dem. Lyssna och tala sen. Då intar du samtidigt den position du vill ha. Målgruppen förknippar dig med rätt saker!

Mediemix och kanalval

Har du hittat din nisch och position? Vad bra! Då är det dags att hitta rätt kanaler där du vill kommunicera med målgruppen. Vissa kanaler är lämpligare än andra att använda sig av för att nå ut till ens marknad. Har du en yngre målgrupp som du vill nå? Då bör du kanske finnas på Snapchat och Instagram. Om du endast vill nå affärsnätverk är det nog Linkedin som gäller. Hur når du igenom bruset?

CRM + kund = förbättrad relation

Ingen vill känna sig bara som en del av en målgrupp. Behandla varje kund individuellt. Ett CRM-system hjälper dig med det. Där byggs långvariga kundrelationer. CRM betyder just customer relationship management. Med ett CRM-system identifierar du kunders beteende såsom inköpsmönster, köpresa, produktanvändning och kundserviceärenden. Du lär dig att förstå kundernas behov, identifierar och förstår din målgrupp bättre. Det bygger en relation.

Ta hjälp av statistikverktyg

Data är makt. Så arbeta med din statistik! Utöver Google Analytics finns många andra bra plattformar som kan hjälpa dig när du ska undersöka din målgrupp. Facebook, Instagram och även LinkedIn har egna statistikverktyg där du utifrån antal besökare kan se hur statistiken är uppdelad i bland annat kön, geografi och mycket annat. Detta är också viktigt om du har en begränsad mediebudget. Då kan du också specificera din målgrupp till en snäv skara. Det gör det lättare att definiera vem du ska rikta dig till.

Kom ihåg att pratar du med alla, pratar du med ingen!

Läs mer om kundlojalitet här.

Fler insikter