Så ersatte Studentlitteratur fysiska kundbesök med digital försäljning

Att byta läromedel är inget enkelt beslut för en mattelärare. Många tycker det är krångligt och tidskrävande, och dessutom är det viktigt att välja ”rätt” eftersom både lärare och elever får leva med de nya böckerna flera år framåt. Tidigare år har utbildningsförlaget Studentlitteratur satsat stort på mässor och personliga möten, men hur säljer man in tanken på ett helt nytt läromedel i matematik under pandemivåren 2021?

Våga lita på det unika

Favorit matematik från Studentlitteratur har under många år varit ett omtyckt läromedel för låg- och mellanstadiet. Nu växer serien och finns även för årskurs 7-9. Det finns förstås många krav på ett läromedel i matematik för högstadiet. Kunskapskraven i läroplanen är omfattande vilket märks i utveckling av böckerna. De är därför lätt att kommunikationen till stor del kommer att handla om innehållet i böckerna snarare än de fördelar och metodiker som boken har. Resultatet blir att alla matteböcker upplevs som mer eller mindre identiska och det blir väldigt svårt för lärarna att förstå skillnaderna.

Favorit matematik har en unik fördel: det bygger på ett väl beprövat, finskt koncept. Och är det något som svenska mattelärare vet om Finland så är det att finska elever presterar ovanligt bra i matte. Genom att konsekvent kommunicera det finska arvet lyckades vi höras i bruset och snabbt få lärarna att förstå fördelarna med Favorit matematik. Med andra ord: genom att våga vara spetsiga blev vi också tydliga.

”Är det något som svenska mattelärare vet om Finland så är det att finska elever presterar ovanligt bra i matte.”

Kampanjsida som konverterar

Med annonser i sociala kanaler och andra utvalda digitala plattformar i kombination med print drev vi trafik till en matig kampanjsida. Och på själva kampanjsidan bjöd vi på fördjupande info om Favorit matematik: artiklar som förklarade det finska konceptet, detaljer kring lärarmaterialet samt ett filmat testimonial från en nöjd lärare. I takt med att relevant data samlades in uppdaterades såväl annonser som kampanjsida för att nå bästa resultat, och vi gjorde det riktigt enkelt för lärarna att beställa provexemplar.

”I takt med att relevant data samlades in uppdaterades såväl annonser som kampanjsida.”

Skapa personliga, digitala möten

Traditionellt sett har Studentlitteratur till stor del förlitat sig på det personliga mötet. På mässor och vid skolbesök har förlagets säljare haft möjlighet att demonstrera nya läromedel – något som Covid-19 effektivt satte stopp för. Därför lade vi stor vikt vid att ersätta de fysiska mötena med digitala: på kampanjsidan kunde lärarna se en filmad demo av Favorit matematik och testa det digitala läromedlet direkt på skärmen. De kunde även boka en personlig demonstration och anmäla sig till flera webbinarium med tips om hur man enkelt varierar undervisningen med Favorit matematik.

Och resultatet

Redan efter den första månadens arbete med kampanjen så hade kampanjsidan genererat ett stort antal kontakter, personliga demos och beställningar av provex, långt över förväntat den första månaden. Kampanjen löper fortfarande och vi uppdaterar vårt case löpande med mer resultat.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Marknadsföring?

Allt om marknadsföring