Data & analys

Gå från insikt till handling

Som bransch har vi aldrig haft tillgång till så mycket data som nu – ändå bygger många beslut på ganska grunda kunskaper kring kundernas förväntningar och beteenden. Att välja och samla in relevanta data är en konst i sig, men ännu mer komplicerat är det att tolka och dra rätt slutsatser.

Med effektiva analysverktyg skapar Convertor insikter som är enkla att omsätta i konkreta handlingar. Det kan handla om allt från att optimera en annonskampanj och utveckla våra tekniska lösningar till att öka samspelet mellan olika kontaktytor.

Jag vill veta mer

Vi hjälper dig med:

  • Beteendeanalys
  • Webbplatsanalys
  • Datainsamling
  • A&B testning
  • Google Data Studio

Kundcase: Sparbanken Syd

Sparbanken Syd stärker kundrelationerna med vardagsnära kampanjer

Sparbanken Syd jobbar annorlunda. Med långa och nära kundrelationer skapar man band som håller över tid. Och med inspirerande digitala kampanjer, förankrade i målgruppernas vardag, påminner vi nya och gamla kunder om hur banken gör skillnad i deras vardag.

Visa hela caset