Data & analys

Som bransch har vi aldrig haft tillgång till så mycket data som nu – ändå bygger många beslut på ganska grunda kunskaper kring kundernas förväntningar och beteenden. Att välja och samla in relevanta data är en konst i sig, men ännu mer komplicerat är det att tolka och dra rätt slutsatser.

Kontakta oss

Med effektiva analysverktyg skapar Convertor insikter som är enkla att omsätta i konkreta handlingar. Det kan handla om allt från att optimera en annonskampanj och utveckla våra tekniska lösningar till att öka samspelet mellan olika kontaktytor.

Fullservicebyrå med bred kunskap

Beteende­analys

A&B-testning

Google Data Studio

Webbplats­analys

Data­insamling

Konverterings­optimering

Från försäljning till lojalitets­stärkande kundupplevelser

Från försäljning till lojalitets­stärkande kundupplevelser

Rätt budskap i rätt tid och i rätt kanal är avgörande för att skapa intresse. Trafiken till webbplatsen har ökat med 444% och intresset för ReFerm växer hela tiden.

Läs kundcase