Strategi

Konkreta delmål säkrar vägen

När man pratar digitalisering blir orden gärna visionära och målet handlar ofta om en riktning istället för ett resultat. Om vi vill förverkliga våra visioner får vi inte glömma delmålen: de mätbara, specifika och konkreta hållpunkterna som visar att vi är på rätt väg.

På Convertor lägger vi kraft på att detaljplanera vägen framåt. Vilka insatser krävs? Vilka resurser? Och vilka delmål bör vi sätta upp för att vara säkra på att nå dit vi vill? Genom att ständigt checka av färdplanen vet vi att vi rör oss i rätt riktning.

Jag vill veta mer

Vi hjälper dig med:

  • Digitaliseringsstrategi
  • Varumärkesstrategi
  • Konceptutveckling
  • Kampanjstrategi
  • Kundresa
  • Kommunikationsplattform

Kundcase: Studentlitteratur

Så ersatte Studentlitteratur fysiska kundbesök med digital försäljning

Att byta läromedel är inget enkelt beslut för en mattelärare. Många tycker det är krångligt och tidskrävande, och dessutom är det viktigt att välja ”rätt” eftersom både lärare och elever får leva med de nya böckerna flera år framåt.

Visa hela caset