Strategi

När man pratar digitalisering blir orden gärna visionära och målet handlar ofta om en riktning istället för ett resultat. Om vi vill förverkliga våra visioner får vi inte glömma delmålen: de mätbara, specifika och konkreta hållpunkterna som visar att vi är på rätt väg.

Kontakta oss

På Convertor lägger vi kraft på att detaljplanera vägen framåt. Vilka insatser krävs? Vilka resurser? Och vilka delmål bör vi sätta upp för att vara säkra på att nå dit vi vill? Genom att ständigt checka av färdplanen vet vi att vi rör oss i rätt riktning.

Fullservicebyrå med bred kunskap

Digitaliserings­strategi

Koncept­utveckling

Kundresa

Kommunikations­plattform

Varumärkes­strategi

Kampanj­strategi

Skanska Fastigheter utvecklar sin kundresa

Skanska Fastigheter utvecklar sin kundresa

Med start 2022 lanserade Skanska en ny verksamhetsgren: långsiktig fastighetsförvaltning inom kommersiella fastigheter.

Läs kundcase