Skanska Fastigheter utvecklar sin kundresa

Med start 2022 lanserade Skanska en ny verksamhetsgren: långsiktig fastighetsförvaltning inom kommersiella fastigheter. Och när företaget gick från att fokusera på projektutveckling till att även bli en långsiktig förvaltare insåg man snabbt behovet av att optimera sin kundresa.

En kundresa för långsiktiga relationer

Kunskap är A och O

För att lyckas med ett förändringsarbete gäller det att känna sina kunder väl. Vilka krav och önskemål har kommande hyresgäster och hur tänker de när de börjar leta ny kontorslokal? Hur upplever man kontakten med fastighetsbolaget och när är man mottaglig för djupare information? Vilket stöd efterfrågas inför kontraktsskrivning samt inflyttning och vilka tjänster kan göra vardagslivet enklare och bättre när man väl är på plats i det nya kontorshuset?

Vi fick inte bara ett strategiskt dokument utan en komplett lösning med konkreta åtgärder. Arbetet med att skapa en optimerad kundresa kunde börja direkt.

Sofia Ekerlund, Marknadsansvarig Skanska Fastigheter Malmö

Förenkla varje kontaktyta

Convertor startade projektet med 12 djupintervjuer där nuvarande hyresgäster fick dela med sig av sina tankar och upplevelser. Målet var tydligt: att optimera kundresan och göra varje kontaktyta så enkel, effektiv och friktionsfri som möjligt. Arbetet resulterade i en uppdaterad strategi och en gedigen lista med förslag på konkreta åtgärder.

Ett exempel är den nya konfiguratorn som är tänkt att implementeras på aktuella hemsidor. Istället för att bara ge information möter vi besökaren med aktiva frågor som ”Hur många anställda är ni?” och ”Vilka speciella krav har ni?”. Ett smidigt sätt att förenkla processen och snabbt lotsa vidare till de lokaler som kan vara av intresse.


Se hur vi jobbar med strategi