Engagera era följare

Convertor skapar kompletta strategier och kampanjer för era viktigaste sociala kanaler.

 

Kom igång nu!

Läs mer

Sociala medier

I sociala medier kommer ni i omedelbar kontakt med såväl befintliga som potentiella kunder. Med en genomtänkt strategi för era viktigaste sociala kanaler kan ni bygga upp lojalitet kring ert varumärke och driva kampanjer som lockar till köp.

 Case Facebook Social Malmö

Era viktigaste sociala kanaler

Convertor anlitas för allt från enskilda annonskampanjer till kompletta content marketing-strategier, särskilt utformade för:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

 

Vi gör en analys över vilka kanaler ni bör fokusera på för att bäst nå ut till er primära målgrupp. Utifrån det skapar vi en plan förankrad i era mål och förutsättningar. Vissa bitar vill ni säkert sköta själva, medan ni lämnar över annat arbete till oss på Convertor. Idag anlitar kunderna oss för:

  • Kompletta content marketing- och sociala medier-strategier
  • Småskaliga annonskampanjer
  • Komplexa Facebook-kampanjer (koncept, grafiskt material, annonsoptimering, etc.)
  • Kampanjer för fler följare/likes
  • Content/textinnehåll att sprida i diverse sociala kanaler

Facebook fortsatt störst

Vi hör det hela tiden – att Facebooks tid snart är förbi. Ändå finns det ingenting som underbygger detta påstående. Tvärtom så är Facebook den överlägset största sociala kanalen världen över och trenden ser i nuläget inte ut att vända. De allra yngsta användarna är generellt mer aktiva i sociala medier som Snapchat och Instagram, men på Facebook hittar ni fortfarande de köpstarkaste målgrupperna.

Convertor är experter på Facebook-marknadsföring och hjälper er att komma igång. Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation gällande er närvaro på Facebook.

social facebook