Teknik för teknikens egen skull är alltid ointressant. Alla tekniska lösningar – oavsett hur imponerande de kan tänkas vara – ska alltid fylla ett tydligt syfte; att göra kundens upplevelse bättre, enklare och gärna roligare.

Hur skapar man meningsfull teknik? Vad är en bra kundupplevelse? Detta och mycket mer diskuterar vi i detta avsnitt av Convertor Live.

Fler insikter