Teknik är möjliggöraren, aldrig lösningen!

Teknik är möjliggöraren, aldrig lösningen!

Teknik är möjliggöraren, aldrig lösningen!

Teknik för teknikens egen skull är alltid ointressant. Alla tekniska lösningar – oavsett hur imponerande de kan tänkas vara – ska alltid fylla...