Digital transformation – vår tids mest använda ord och minst genomförda

Hur går man från idé och vision till förändring på riktigt? Daniel Lazic, vd & digital strateg på Convertor, delar med sig av sina tankar kring digital transformation.

Ofta när vi pratar om digital transformation, eller digitalisering, har vi en tendens att ta fram de stora orden, blicka högt och sikta ännu högre. Eftersom begreppen är ganska abstrakta känns det enklare att peka ut en riktning och prata vision än att på allvar ta tag i förändringsarbetet. Framför allt om vi inte vet var vi ska börja och varför.

Det första man som företagare måste konstatera är att spelplanen har förändrats. Rejält. På relativt kort tid har vi gått från ett klassiskt industrisamhälle till ett digitalt, tjänsteorienterat samhälle. Det betyder att receptet för affärsmässig framgång har gått från tydligt produktfokus, effektivisering, interna processer och riskminimering till att i allt högre grad handla om kundupplevelse och det värde vi kan skapa för våra kunder. Viktigt att komma ihåg är att:

  • Produkt är inte kundupplevelse
  • Teknikutvecklingen har förändrat människors beteende och förväntningar
  • Kundresan följer sällan våra interna flöden

Digitaliseringen har möjliggjort ett maktskifte mellan företag och konsument som ifrågasätter ett företags existens på ett alldeles nytt sätt. Och med utgångspunkt i detta maktskifte måste alla företag ställa sig nya frågor: Hur uppdaterar vi vår affärsmodell så den fungerar omnikanalt? Vilken teknik tillför konkret värde för våra kunder? Vilka funktioner i vår organisation behöver vi förändra?

Utgå från kunden och applicera tekniken, inte tvärtom

För Convertor handlar digital transformation om helheten och resan dit. När vi pratar om helhet utgår vi från affären och kunden, och vårt mål är att utveckla den digitala kapaciteten på ett sätt som skapar en evig loop. Bra kan alltid bli bättre, och framgångsrik digital transformation fokuserar ständigt på hur vi kan lära oss mer, justera, optimera och skapa ett ännu större mervärde för våra kunder.

Var resan för ett specifikt företag börjar kan variera, men det slutar nästan alltid i fyra områden som på olika sätt är kopplade till varandra: Yttre digitalisering, Affärsmodell, Inre digitalisering och Kultur.

inre och yttre digitalisering

  • Kultur: Vi utgår ifrån människan och applicerar tekniken, inte tvärtom.
  • Inre digitalisering: Inre processer & system som syftar till att göra oss snabbare, smartare och starkare som organisation.
  • Affärsmodell: Handlar om helheten, dvs den nytta vi väljer att leverera, hur vi väljer att leverera och samverkan med andra för att få det gjort på ett sätt som får intäkt och kostnad att gå ihop.
  • Yttre digitalisering: Kundrelation & interaktion där syftet är att utveckla kundupplevelsen med hjälp av digitala & mänskliga möten.

 

Oavsett vilka utmaningar och möjligheter man som företag identifierar måste en framgångsrik, digital transformationen bygga på dessa fyra delar – var och en för sig, men också som en sammanlänkad helhet. Alla områden behöver ständigt utvecklas för att ett företag ska kunna stärka sin position på marknaden och förbli relevant för sina kunder. Det är enkelt att tro att lösningen ligger i ett nytt system eller häftig teknik, men allt handlar i grund och botten om människan. Genom att utgå från dina kunders behov och önskemål, och sedan applicera tekniken får du möjlighet att skapa lösningar som bygger värdefulla relationer på lång sikt.

All tillväxt kräver förändring

Ska man vara riktigt hård kan man säga att varje område, enskilt eller tillsammans med de övriga, måste skapa värde för en kund annars blir det bara en process, ett system eller ett inlägg i sociala medier som saknar förankring i vad kunden vill ha och behöver. Min starkaste övertygelse är att dessa fyra områden ligger till grund för en lyckad digital transformation, och den kundupplevelse de tillsammans skapar kommer att avgöra företagets framtida framgångar.

Framtiden hör till de aktörer som skapar en välfungerande och positiv köpupplevelse för sina kunder, en upplevelse som leder till genuina, långsiktiga relationer med mätbara resultat.

 

Daniel Lazic
VD Convertor

Fler insikter