Judith Wolst

8 april genomförde vi vår andra träff med GROW som denna gång fick hållas digitalt. Dagens föreläsare var Judith Wolst som är entreprenör, digital strateg och författare. Hon har arbetat med digitala frågor sedan 2005 och har lång erfarenhet av digitalt förändringsarbete i näringslivet.

”Framtiden är intelligent”

I Judiths föreläsning fick vi ta del av hennes tankar om hur tekniken spelar roll i digitaliseringen och vilka möjligheter och risker det kan innebära.
Som utgångspunkt pratade Judith om den fjärde industriella revolutionen, den tid vi befinner oss i just nu. Tidigare har endast ett mindre antal branscher påverkats av digitaliseringen och dess efterdyningar men i den perioden vi är inne i nu så kommer väldigt många fler att påverkas. Hon menar att har man tidigare kunnat avfärda en del av utvecklingen med ”det gäller inte min bransch” så är det nu dags att på allvar börja fundera på hur min bransch kommer förändras, för förändras kommer den.

”Olika vägar att arbeta med strategi i en TOKIG värld”

Tiden vi lever i kallas även ibland för TOKIG – Tvetydig, Osäker, Komplex, Instabil, Gåtfull. Det är svårare att förutspå framtiden och välja strategiskavägar för sitt företag. Strategi är fortfarande lika viktigt men behöver angripas på nya sätt. Vad kommer förändras på lång sikt och vilka beteenden kommer att bestå? Hur påverkar det mitt företag, vad behöver vi testa nu för att vara relevanta i framtiden och vad behöver vi kanske avveckla redan nu?

Judiths föreläsning finns att ta del av i sin helhet för medlemmar i GROW.

Mer om GROW

Fler insikter