Arvid Axland

16 februari genomförde vi vår fjärde träff med GROW som denna gång hölls digitalt. Dagens föreläsare var Arvid Axland som föreläste i ämnet meningsfulla kundupplevelser, och hur vi kan skapa värde för kunder och medarbetare utifrån mer än en bra produkt.

”Hur kommer det sig att en del företag är så mycket mer framgångsrika än genomsnittet?”

Idag handlar det allt mindre om att ha den bästa produkten eller att erbjuda ett så lågt pris som möjligt. I stället lyfter Arvid kunskapen om att skapa meningsfulla upplevelser som kärnan till framgång. I Arvids föreläsning fick vi ta del av en introduktion till frågeställningen, samt svaren på vad som är nyckeln till att vissa företag lyckas nå framgång. En transformativ upplevelse där det finns ett mervärde bakom produkten i sig är det som Arvid menar är avgörande för att lyckas.

”Hur får man priset att bli underordnat?”

Arvid delade med sig av egna erfarenheter från sin bok Jakten på känslan – Att skapa meningsfulla kundupplevelser. Han trycker på de huvudsakliga grundpelarna till vad det är som generar meningsfulla kundupplevelser:

Att skapa ett upplevt värde som är starkt för kunden men som också måste ge en stark upplevelse för medarbetarna, och dessutom skapa ett positivt intryck i samhället.

Lyckas du ringa in vad det är för värde som binder samman de tre delarna, kan du ha svaret på vad som kan ge ditt företag en ljus framtid.

Det finns mycket vi tar med oss från Arvids föreläsning, kanske främst att kundupplevelsens huvudsakliga syfte är att skapa ett upplevelsevärde. Att vara medveten om den kontext ditt företag verkar i samt förstå kundens perspektiv är kanske inte den enkla vägen men den rätta.

Men också, kanske det mest uppenbara och viktiga att komma ihåg, att vi som individer i regel konsumerar utifrån vår magkänsla och att vårt beteende styrs av jakten på den bästa upplevelsen.

Arvids föreläsning finns att ta del av i sin helhet för medlemmar i GROW.

Mer om GROW

 

Fler insikter