Niklas Laninge

1 september genomförde vi vår tredje träff med GROW som denna gång hölls både digitalt och på plats i Studios lokaler. Dagens föreläsare var Niklas Laninge som föreläste om beteendeinsikter och hur man kan påverka kundens beteende m.h.a. psykologi. Niklas Laninge är psykolog och expert på beteendedesign.

“Från spännande forskning till praktiska tillämpningar”

I Niklas föreläsning fick vi ta del av en introduktion till ämnet beteendeinsikter samt en grundläggande förståelse för drivkrafterna som formar människors beteenden. Något som är högst relevant då de flesta utmaningar vi står inför är beteendebaserade. Pågående pandemi, klimatförändringar och ökad digitalisering är några av de utmaningar Niklas menar driver hur vi människor beter oss i samhället 2021.

“Vi vet mindre och mindre om framtiden då förändringstakten aldrig varit snabbare”

Niklas lyfte fram komplexiteten i vårt skiftande samhälle, som aldrig tidigare har förändrats i snabbare takt. En sak är dock oförändrad, nämligen hur vi människor fungerar. Vi människor anpassar oss gärna till gällande normer. Betydelsen av att förstå de psykologiska drivkrafterna bakom ett problem blir således väldigt viktigt för att inte riskera att ambitiösa insatser får motsatt effekt. De primära drivkrafterna som främjar beteenden presenterade Niklas genom förklaringsmodellen
COM-B: Capability, Motivation, Opportunity, Behaviour. Utifrån modellen går det således att förutsätta att en individs förmåga, motivation och möjlighet är det som styr ett beteende.

Det finns mycket vi tar med oss från Niklas föreläsning, bland annat kunskap om att designinsatser ska syfta till att förenkla, möjliggöra eller öka motivationen hos kunden. Men också kanske det allra viktigaste och egentligen mest simpla, att i grund och botten är vi alla människor som i regel följer minsta motståndets lag och avviker ogärna från normer.

Niklas föreläsning finns att ta del av i sin helhet för medlemmar i GROW.

Mer om GROW

Fler insikter