Svenskarnas favoritkanaler – så når du rätt målgrupp 2019

Instagram intresserar allt mer medan Facebook inte längre är en lika het kanal. I oktober släpptes rapporten Svenskarna och internet 2018. Det är tydligt att förändringar skett i vårt onlinebeteende. Convertor har sammanfattat 6 takeaways för att hjälpa dig att nå ut till rätt målgrupp. Svenskarna och internet 2018 ger insikter i hur internetanvändandet förändrats de senaste åren. För att nå en specifik målgrupp räcker det inte att ta reda på var de rör sig, utan också hur de rör sig i olika kanaler. Gör research och håll dig uppdaterad.

1. Färre yngre dagliga användare av Facebook

Facebook är fortfarande den största sociala kanalen. Det har dock främst att göra med att användandet av Messenger-funktionen ökat. Traditionella Facebook-aktiviteter, som att delta i grupper och dela andras inlägg, har däremot minskat.
Då antalet användare av Facebook Messenger ökar blir också Messenger-annonsering ett allt intressantare alternativ (eller komplement) till annonsering i flödet. Intressant vid kanalval är också att allt fler över 36 år använder Facebook dagligen. Andelen yngre (12-35 år) dagliga användare har å andra sidan minskat. Hur vi använder Facebook påverkar vilken typ av innehåll vi förväntar oss och letar efter i kanalen. Vill man nå ut till en ung publik finns det alltså anledning att titta på andra kanaler framöver.

aktiviteter pa facebook

Facebook Messenger – största chattkanalen

84% uppger att de använder chatt. Den vanligaste chattkanalen är Facebook Messenger med 64% av internetanvändarna. Därefter kommer Skype som minskar till 48% och WhatsApp som ökar till 32%. Facebook Messenger är störst i alla åldrar, utom bland de äldsta (76+) där Skype är vanligast. Messenger ökar dock mest i pensionsåldern (66-75 år) vilket tyder på att allt fler äldre börjar hitta dit.

2. Instagram och Snapchat – den yngre publikens favoriter

60% av internetanvändarna använder Instagram, vilket gör kanalen till ett intressant alternativ till Facebook. Instagram-användandet är vanligare bland yngre än äldre, men statistiken visar att även en äldre målgrupp börjar hitta dit. Över hälften av användarna i åldersgrupperna upp till 55 års ålder använder Instagram. Det är alltså stor chans att er målgrupp finns på Instagram eller hittar dit under 2019.
Snapchat ökar i alla åldrar, men är fortfarande de ungas kanal. Intressant dock att Snapchat-användandet ökat mest i åldersgruppen 26-35, där nu 52% använder kanalen. Unga vuxna verkar alltså i högre grad intressera sig för Snapchat och Instagram än Facebook.

anvanda olika soc medier

3. LinkedIn-användandet varierar beroende på bransch

Att researcha sin målgrupp är givetvis viktigt i alla kanaler. Men just på LinkedIn är det extra tydligt att särskilda åldersgrupper och branscher är mer frekventa användare än andra.
Det övergripande användandet av LinkedIn ligger kvar på samma nivå som föregående år (30%). Andelen som använder LinkedIn dagligen ökar dock marginellt. Fler män än kvinnor använder idag LinkedIn – särskilt aktiva är män i mitten av karriären. I åldern 26-35 år är det däremot en något större andel kvinnor som använder kanalen.
LinkedIn-användandet är också olika stort i olika branscher. LinkedIn är mest utbrett i IT- och kommunikationsbranschen, som utgör 61%. Även inom finanssektorn (51%) och kulturbranschen (40%) är spridningen relativt stor. De minst aktiva användarna arbetar inom vård och skola. Bäst chans att nå din målgrupp på LinkedIn har du alltså om din målgrupp hör till de förstnämnda områdena.

anvanda linkedin profiler

4. E-post fortfarande största digitala kanalen

Det dominerande verktyget för digital kommunikation är fortfarande e-post. 97% uppger att de använder e-post, varav 68% gör det dagligen. I åldersgruppen 16-35 år ligger användandet på 100%.
E-post är alltså den kanal som används av alla åldersgrupper även om det dagliga användandet varierar. Personer i åldrarna 36-45 är de mest aktiva användarna.
Att använda nyhetsbrev för att kommunicera med sina kunder är alltså fortfarande högst relevant. Det är däremot en utmaning att sticka ut bland alla mejl i inkorgen. Det gäller att hitta en personlig ton och tänka på att ge kunden mervärde. Varför skulle kunden vara intresserad av att läsa just ert nyhetsbrev?

epost marketing

5. Allt fler äldre på Facebook

Internetanvändandet bland äldre generationer ökar, och allt fler äldre hittar till sociala medier. Det finns fortfarande en grupp som aldrig använder internet. Över 50% av 40-talisterna uppger att de använder Facebook och Youtube. Till Instagram har 30% av 40-talisterna och 45% av 50-talisterna hittat.
Allt fler äldre använder Facebook dagligen, medan allt färre yngre är inne på Facebook varje dag. Åldersgruppen 46-55 skriver gärna egna inlägg och lägger upp bilder. I kategorin 56-65 delar man gärna inlägg. Det tyder på att de här åldersgrupperna fortfarande är aktiva på Facebook i större utsträckning än de yngre generationerna. Därför är det mer sannolikt att de äldre åldersgrupperna väljer att interagera med inlägg och engagera sig i grupper.
facebook anvandning olika aldrar

6. Lär dig hur din målgrupp använder kanalen

För att nå en specifik målgrupp räcker det inte att ta reda på var de rör sig, utan också hur de rör sig i olika kanaler. Här är några tips på saker du bör tänka på inför ditt kanalval 2019:

  • Har företaget en äldre målgrupp? Spana på den yngre generationen för att ligga steget före. De yngre generationerna bryter ny mark och upptäcker de nya kanalerna först. Därefter hittar ofta de äldre generationerna också dit.
  • Studera hur din målgrupp beter sig i kanalen för att hitta ett naturligt sätt att närma dig målgruppen. De äldre och yngre generationerna använder i allt högre grad samma medier – men inte på samma vis. Vad man gör i de olika kanalerna skiljer sig åt avsevärt. Det är lätt att glömma att sociala medier kan användas på många sätt. Ta hjälp av statistiken för att förstå hur din målgrupp använder de olika kanalerna.
  • Utvärdera kontinuerligt hur väl kommunikationen fungerar utifrån era KPI:er. Når vi rätt målgrupp? Är målet att skapa engagemang eller att få konverteringar? Se till att göra rätt satsningar i rätt kanaler. Om din målgrupp generellt sett inte engagerar sig i inlägg på Facebook är det kanske inte lönt att försöka framkalla det beteendet. Då kanske en annan kanal kan ge bättre effekt?
  • Anpassa innehåll efter kanal. Tonläget och förväntningarna i olika kanaler skiljer sig åt. Det är vanligt att företag delar identiska inlägg i flera kanaler utan att tänka på att anpassa innehållet till varje kanals särskilda format. Video-innehåll ger bra effekt på Facebook, snygg grafik och bra bildkvalitet lämpar sig för Instagram, medan personligt och informellt innehåll går hem på Snapchat.

Digitala kanaler är i ständig utveckling. Förståelse för vilka kanaler som används, av vilka målgrupper och på vilket sätt kan vara till stor hjälp i kanalstrategin. Lägg resurserna på rätt kanaler och innehåll för att få bäst effekt av marknadsföringen. I vår infographic nedan har vi sammanfattat relevant statistik från rapporten.

Kontakta oss för att få hjälp med digital strategi och kanalval.

svenskarnas favorit kanaler infographic

Svenskarna och internet ges ut en gång om året av Internetstiftelsen i Sverige (IIF). Rapporten syftar till att ge insikter i hur internetanvändandet förändrats de senaste åren.

Länk till hela rapporten: Svenskarna och Internet 2018

Fler insikter