Vad kan vi göra för ditt företag?

Convertor erbjuder tre olika tjänster som hjälper dig att förverkliga dina digitala ambitioner.


Kundresa

Ju mer du vet om dina kunder, desto enklare blir det att äga relationen. I Kundresan kartlägger vi alla moment som lotsar fram till köp och gör en konkret handlingsplan för hur du kan skapa starka och långvariga kundrelationer.

 • Nulägesanalys
 • Omnikanal målbild
 • Ekosystem
 • Målgruppsanalys
 • Konkreta kundinsatser
 • Strategisk handlingsplan
Läs mer

Digital acceleration

Förbättra din konkurrenskraft och skapa nya möjligheter genom att utnyttja digitala kanaler, arbetssätt och funktioner fullt ut. I Digital acceleration tar vi ett helhetsgrepp och fokuserar på allt från kundresa till affärsmodell.

 • Kundresa
 • Tillväxtmotor
 • Yttre digitalisering
 • Affärsmodell
 • Struktur och kultur
 • Inre digitalisering
 • Förändringsprogram
Läs mer

Marknadsföring 2.0

Digital marknadsföring ger oss möjlighet att nå många människor, men kvaliteten på din kommunikation måste vara hög för att tränga igenom bruset. I Marknadsföring 2.0 ger vi dig verktygen du behöver för att lyckas.

 • Digital utvärdering
 • Marknadsföringsstrategi
 • Löpande kommunikation & marknadsföring
 • Drift av ekosystem
 • Plus nätverket GROW!
Läs mer

Förändring är en evig loop

En digital förflyttning innehåller flera olika moment och är en resa utan början eller slut. Den optimala startpunkten för just ditt företag handlar om var du befinner dig idag och var du vill vara imorgon. Vi hjälper dig gärna att ta nästa steg.

Prata digitala ambitioner med oss!

Kundcase

Vårt jobb är att förverkliga digitala ambitioner. Det betyder att vi hjälper våra kunder att hantera digitala förändringar utifrån de förutsättningar och utmaningar som finns på marknaden.

Här har vi valt att lyfta några av våra framgångsrika samarbeten.

Kundcase